Jaký jste rodič: autoritativní, diktátorský, nebo na děti kašlete?

 • ...
  ...
  Foto: Shutterstock
  Sdílej na facebooku
  14. září  2016 
   06:00

  To, jak přistupujete k výchově, může mít dramatický vliv na vývoj vašeho potomka. Různé přístupy k disciplíně mohou ovlivnit nejen váš vzájemný vztah, ale taky náladu a temperament dítěte v dospělosti. Do jaké skupiny patříte vy?

 • Autoritářské rodičovství

  ...

  Jde o styl výchovy, kde rodiče neustále stanovují pravidla a očekávají, že je děti budou akceptovat bez výjimky. Tito rodiče své děti pořád striktně usměrňují, výchova je založená na zákazech a příkazech, věčném tlaku a síle ze strany dospělých. Děti se málokdy mohou zapojit do řešení problémů a pokud se pokusí pravidla změnit a zeptají se, proč, obvykle dostanou tuto odpověď: „Protože jsem to řekl!“ Autoritářští rodiče neberou ohledy na individualitu dítěte, často ho negativně hodnotí a velmi rádi trestají. Nenechávají prostor pro vlastní aktivitu dítěte. Vztahy mezi rodiči a dětmi bývají chladné až nepřátelské. Bohužel, děti těchto rodičů mívají problém se sebevědomím, jsou často uzavřené, chlapci bývají agresivní, chybí u nich spontánní chování.

 • Autoritativní (demokratické) rodičovství

  ....

  I tito rodiče stanovují pravidla, kterými by se děti měly řídit, ale čas od čas tato pravidla bez problémů porušují. Tento styl výchovy podporuje zdravou autoritu ve výchově, charakteristické pro ni jsou důslednost, pevné vedení, ale taky pružnost, otevřená komunikace a spolupráce. Tito rodiče používají pozitivní přístup, děti chválí a odměňují. Děti těchto rodičů mají dost prostoru k tomu, aby rozvíjely svou tvořivost a učily se zodpovědnosti. Bývají šťastné, zdravě sebevědomé, umí se rozhodovat a vyhodnocovat bezpečnostní rizika. Jsou přátelské, nezávislé a bez problémů v dospělosti vyjadřují svoje názory.

 • Tolerantní (shovívavé) rodičovství

  ....

  Pokud patříte k těmto rodičům, pak asi tolik nebazírujete na disciplíně. Tito rodiče mají tendenci být mírnější a přísní bývají až ve chvíli, kdy dojde k vážnějšímu problému. Je zde silná emoční podpora ze strany rodiče a téměř nulová míra požadavků a omezování dítěte. Rodiče dítě netrestají vůbec a chovají se k němu spíše jako ke kamarádovi. Děti těchto rodičů mohou vykazovat větší problémy s chováním, protože neznají hranice a neváží si autorit a pravidel. Často mají nízké sebevědomí, bývají smutné, rozladěné, nezralé, nespolehlivé a chybí jim pocit zodpovědnosti.

 • Zanedbávající (nezúčastněné) rodičovství

  ...

  Rodiče tohoto typu bývají pasivní a lhostejní k výchově. Na dítě nekladou téměř žádné požadavky, jsou nesystematičtí, nedůslední a nezajímají se o rozvoj dítěte. Často neplní ani základní životní potřeby svých dětí a de facto nechávají své potomky, aby se vychovávali sami. Může jít o vztah bez citových projevů, někdy rodiče dítě dokonce odmítají. Dětem chybí rodičovská pozornost, takže bývají málo sebevědomé, mívají často problémy s chováním i ve škole, jsou náladové, citově zraněné, nesmělé a uzavřené do sebe.

   

   

   

   

   

/
Autor: aši
Sdílej na facebooku

Diskuse ke článku

.
Video
720p 360p
Týden čtení dětem: Alespoň dvacet minut denně!
5. - 6. týden: Na mateřství jsou nejhorší pocity beznaděje
5. - 6. týden: Na mateřství jsou nejhorší pocity beznaděje

Horoskopy


Zobrazit domovskou stránku