Práva svobodných matek: víte, na co máte nárok?

Přestože rodiče nejsou sezdáni, přiznává zákon matce vymezené vyživovací nároky vůči otci dítěte
Přestože rodiče nejsou sezdáni, přiznává zákon matce vymezené vyživovací nároky vůči otci dítěte
Foto: Shutterstock.com
Sdílej na facebooku
8. srpna  2015 
 14:37

Mnohé svobodné matky snad ani nevědí, na co všechno mají právo. A je možné, že jim potřebné informace, které se jich samotných i jejich dětí týkají, unikly nebo stále ještě unikají. Pokusíme se vám nyní shrnout to nejdůležitější. Ani svobodna matka nemusí vystupovat jako samoživitelka, tedy ta, která má dítě živit sama. 

Rozhodnutí zůstat svobodnou matkou dříve připomínalo málem hon na čarodějnice, dnes je to vcelku samozřejmost. Svobodné matky byly v minulosti odsuzovány a ani jejich děti na tom nebyly zrovna nejlépe. Odmala je pronásledovalo, že právě ony nemají otce a byly jakýmisi vyděděnci společnosti. 


Ale to, co bylo v minulosti nepřijatelnou potupou, dnes vnímáme jako naprosto přirozené. Na matky ani na jejich děti bez otců už se nikdo (kromě zapšklých babizen) nedívá „skrz prsty“. A život bez otce nemusí díky společnosti, ve které žijeme, znamenat ani ř nanční strádání. 

Otec dítěte 

Přestože rodiče nejsou sezdáni, přiznává zákon matce vymezené vyživovací nároky vůči otci dítěte. Alimenty jsou jednou z věcí, o kterých se rodiče soudí nejčastěji. Soud pak vyřkne verdikt, tedy stanoví danou částku, kterou bude zpravidla otec dítěte měsíčně platit. Otec dítěte, za kterého matka není provdána, je povinen přispívat patřičnou sumou po dobu dvou let. ¨

Opakované kvasinkové záněty a celková imunita

Opakované kvasinkové záněty a celková imunita

Trpím na opakované gynekologické záněty, zejména kvasinkové. Domnívám se, že jde o projev nějakého celkového problému, ale můj gynekolog takový nápad…celý článek

Výše alimentů 

Soud přihlíží nejen k potřebám matky, ale také k možnostem a ř nanční situaci otce. Podstatné je, aby se nezhoršila sociální situace matky, v jejíž péči dítě většinou zůstává. Nejde však pouze o měsíční příspěvky, ale také o náklady spojené s těhotenstvím. 

Jméno dítěte 

Nejsou-li rodiče manžely, dohodnou se na jménu a příjmení, tyto údaje však musí ohlásit na matrice. Není-li dohoda mezi partnery možná, určí příjmení soud, dítě však nesmí mít dvě příjmení. Pokud matka otce neuvede, ponese dítě její příjmení.

Nový život 


Svobodné matky se jednou možná budou chtít provdat. Jak je tomu v případě nového partnera a jeho vztahu k dítěti? Nový, tedy nevlastní rodič má právo na jeho výchovu. Co se týká právního hlediska, nemůže dítě zastupovat, nemá k němu vyživovací povinnosti apod. 

Víte že… 

  • každá pátá matka je svobodná 
  • 30 % dětí se rodí do neúplné rodiny
  • zaměstnavatel klade ženě více otázek týkajících se jejího osobního života
  • svobodných matek přibývá 
Sdílej na facebooku
Autor: mif

Diskuse ke článku

.

Související články


Zobrazit domovskou stránku