PORUCHA UČENÍ (už) neznamená hloupost

PORUCHA UČENÍ (už) neznamená hloupost
(ilustrační foto) Při učení dětí s poruchami »dys« je nejdůležitější bezbřehá trpělivost.
Foto: profimedia.cz
Sdílej na facebooku
5. srpna  2017 
 13:10

Děti s poruchami učení kdysi automaticky patřily k těm outsiderům ve třídě. Málokdy se poruchu vůbec podařilo podchytit, většinou se dítěti dala hlavička „pomalejší“ nebo „zaostalejší“. Dnes se už naštěstí přístup k těmto žákům změnil a jejich podmínky studia jsou o mnoho lepší a cílenější.

 

Nejdůležitější je samozřejmě případnou poruchu učení u dítěte včas odhalit. Pokud vám jako rodičům začne připadat, že s učením vašeho potomka není něco v pořádku, okamžitě jednejte! Nezavírejte oči před možným problémem se slovy, že „z toho vyroste“, a poraďte se s odborníky. Dítě samo své potíže přesně popsat neumí. A ať se snaží sebevíc, výsledky jsou nevalné. To s sebou přináší stres a hlavně znechucení nad školou a učením.

Kde je chyba?

Specifické poruchy způsobují potíže při učení v jedné určité oblasti. Jde vlastně o schopnost nebo spíše neschopnost mozku pracovat s informacemi a paměťovou vybaveností. Nejedná se o žádné zdravotní postižení nebo postižení smyslů. Ani sami odborníci ještě všechny příčiny vzniku těchto problémů neznají. Ale svou roli tady pravděpodobně hrají dědičnost a jisté odchylky v mozku. Vznik některé z těchto poruch může způsobit i těžký porod. Po stránce inteligence je postižený jedinec naprosto průměrný, často i nadprůměrný. Zajímavé je, že jednou z těchto poruch (dyslexií) trpěl i velký vynálezce, Albert Einstein. 

CO SE S TÍM DÁ DĚLAT?

?? Nenuťte dítě bezpodmínečně přijímat informace v podobě, ve které mu to nejde. Povzbuzujte ho tam, kde mu to jde lépe. (Např. když špatně čte, pořiďte mu pohádky na CD.) ?? Pokuste se zprostředkovat pro dítě vědomosti přijatelnou a jednodušší cestou – počítač, filmy ?? Chraňte ho před stresem a ponižováním. I malé pokroky neustále chvalte.

?? Podporujte dítě v tom, co ho baví, a neustále ho motivujte k tomu, co mu jde hůř.

?? Srozumitelně mu objasněte, v čem je jeho problém, a vysvětlete, že za to nemůže.

Nečekejte s odhalením, jinak riskujete:

 

 • stres a úzkost dítěte
 • nespavost
 • nechutenství
 • pocity méněcennosti

 

 

PROBLÉMY S PÍSMENKY - DYSLEXIE

Dyslexie je asi nejčastější porucha učení. Potíže jsou se čtením, dítě totiž nerozumí obsahu dlouhého čteného textu. Také špatně rozpoznává písmena a s nimi spojené zvuky. Na to se pak soustředí natolik, že obsah už jde mimo něj. Problémy má s vynecháváním slov či řádků, těžce se mu spojují písmenka do slabik. Běžné učební metody většinou selhávají. Problémy s rychlostí, správností čtení a s porozuměním by měl řešit odborník. Dítě ale nemívá sníženou inteligenci. Nejčastější příčinou jsou genetické předpoklady.

PSANÍ JAKO TREST - DYSGRAFIE

Dysgrafi e je soubor potíží se psaním a úpravou písma, které je nečitelné a nepřehledné. Jedinec je neobratný v jemné motorice, k tomu se může přidružit porucha zrakového vnímání. Psaní mu jde těžce. Dysgrafik si plete písmena, text je nečitelný a chaotický, může psát v pravolevém směru. Obrysy písmen jsou kostrbaté a rozvlněné, mísí se psací písmena s tiskacími. Dysgrafie zkrátka poznamenává úpravnost i správnost psaní, postiženého stojí spoustu sil a jeho školní výsledky nejsou dobré.

NEZVLÁDNUTÍ PRAVOPISU - DYSORTOGRAFIE

Dítě má obrovské potíže s praktickým zvládnutím pravopisu, i když teoreticky může přesně vědět, co a jak platí. Kromě problémů s gramatickými pravidly či tvaroslovím se může přidat špatný rozvoj grafomotoriky, nedostatečná pozornost a paměť nebo nejistota v artikulaci. To vše vede nejen k chybnému psaní, ale i k potížím s učením cizího jazyka. Dysortografici můžou být buď hyperaktivní (chyby dělají kvůli rychlosti a bez rozmyslu), nebo hypoaktivní (dlouze hledají správnou variantu a nestíhají).

 

Bude mít problémy? Nenápadné signály...

 

 • Dítě už ve školce nemá žádný zájem o čísla a písmena.
 • Má velké potíže s řečí, nutná je logopedická pomoc.
 • To, co se dítě naučí, někdy umí výborně a jindy vůbec – objevují se velké výkyvy.
 • Má potíže s pravolevou orientací, nerozezná zrcadlové tvary.
 • Má problém s udržením pozornosti, je roztržité.
 • Objevují se poruchy jemné motoriky.
 • Brzy a snadno se unaví.

 

 

Víte, že...

... zhruba 40% dětí s poruchami učení zdědí problém po svých rodičích?

... u třetiny dětí s poruchami učení se nervový systém zcela stabilizuje, u další třetiny se potíže objevují celý život?

... specifické poruchy učení se většinou kombinují a škála postižení je od lehkých až po velmi těžké?

... podle Ministerstva zdravotnictví ČR mají poruchu učení asi 4 % dětí?

 

MŮŽETE VYZKOUŠET!

Pokud nechcete čekat až na školu, kdy se porucha učení může poprvé objevit, nechte dítě vyšetřit na EEG.

Zde případné poruchy odhalí.

Jako způsob léčby pak můžete vyzkoušet metodu EEG Biofeedback.

 

Nejčastější specifické PORUCHY UČENÍ

DYSLEXIE

Jak se projevuje? Objevuje se pravolevé čtení, záměny tvarem podobných písmen, komolení slov, čtení je pomalé a pracné, dítě může konce slov domýšlet.

Příčina Přesné příčiny dyslexie neznáme. Konkrétně ji způsobují malá postižení na různých místech mozku, která působí nedokonalost při čtení.

Co dělat?

V případě podezření na dyslexii se obrátit na odborníka, který díky podrobným vyšetřením poruchu umí odhalit.

 

DYSGRAFIE

Jak se projevuje?

Dítě s touto poruchou si špatně pamatuje psací tvar písmen a neudrží správnou velikost, vynechává písmena, slabiky i slova, má nečitelné písmo a komolí slova, píše pomalu a moc tlačí na tužku.

Příčina Příčinou dysgrafi e bývá nejčastěji porucha jemné motoriky.

Co dělat?

Poradit se s odborníkem o možnostech alespoň částečné nápravy a o zmenšení stresu a pocitu neúspěchu.

 

DYSORTOGRAFIE

Jak se projevuje?

Tito lidé mají nedostatečně vyvinutý jazykový cit, nerozlišují tvrdé a měkké souhlásky, pletou slova i grafické symboly, neustále opakují chyby v gramatických pravidlech.

Příčina Porucha často souvisí s dyslexií a dysgrafií.

Co dělat?

Specialista musí stanovit diagnózu a navrhnout vhodnou metodu ke zmírnění projevů dysortografie.

 

DYSKALKULIE

Jak se projevuje?

Dítě má potíže s matematickými znaky, nedokáže pracovat s čísly a plete si je při čtení i psaní, chybí mu prostorová představivost, má potíže se slovními úlohami a matematickými operacemi vůbec.

Příčina

Může jít o lehkou mozkovou dysfunkci či dědičnost.

Co dělat?

Dyskalkulie není častá, o stanovení diagnózy je nutné požádat odborníka.

 

DISMUZIE

Jak se projevuje?

Tato porucha hudebních schopností se projevuje neschopností vnímat rytmus a reprodukovat tóny či melodii.

Příčina

Opět jde o jistou nezralost části mozku či jeho drobné poškození.

Co dělat?

Tato porucha není nijak vážná a neznemožňuje vzdělání, není tedy vždy nutné ji léčit.

 

DYSPRAXIE

Jak se projevuje?

Charakteristická je špatná obratnost, tedy porucha motoriky jak jemné, tak hrubé. Člověk má potíže s koordinací hlavně složitějších pohybů, je nepřesný, problémy se mohou objevit i v oblasti motoriky mluvidel.

Děti mají potíže např. s oblékáním (knoflíky) či obouváním (tkaničky).

Příčina Mozková porucha této oblasti mozku.

Co dělat?

Poradit se se specialistou.

 

DISPINXIE

Jak se projevuje?

Jde o specifi ckou poruchu kreslení, kdy člověk dokážet kreslit jen jednoduše až primitivně, což se týká i námětů. Obrysy a čáry jsou roztřesené, kresbám chybí proporce a můžou být deformované. Příčina Určitá nedostatečnost v odpovídající části mozku.

Co dělat?

V případě nutnosti kontaktovat odborníka.

 

Sdílej na facebooku
Autor: red

Diskuse ke článku

.

Související články

Video
Branky, body, kokoti: Za covid může sex! Prasák, pro kterého jsou…

Pomůžeme vám vybrat porodnici!

Těhotné ženy čeká jedno důležité rozhodnutí. Musí si vybrat porodnici, v níž přivedou svoje dítě na svět. Mezi zařízeními jsou velké rozdíly - některé se ani za posledních třicet let nijak moc nezměnily k lepšímu a stále používají rutinní škodlivé postupy, jiné nabízejí příjemné prostředí, individuální přístup, respektují porodní přání a jsou nakloněné alternativnějším metodám. Případně si tam třeba můžete přivést svoji porodní asistentku nebo dulu.

Která porodnice je nejlepší? Která nejvíce vyhoví vašim představám o tom, jakým způsobem chcete svého potomka přivést na svět? Jaké jsou přednost a zápory jednotlivých porodnických zařízení? Podívejte se na přehled všech porodnic na webu maminka.cz a přečtěte si, jak dopadly v hodnocení ostatních žen. Dozvíte se, které porodnice získaly nejvyšší počet bodů a které naopak úplně propadly, přečtete si zkušenosti rodiček a získáte spoustu informací, které vám pomohou zorientovat se v nabídce a vybrat si tu pravou.

Už máte jeden nebo dokonce víc porodů za sebou? Budeme rádi, když nám i vy napíšete svoje zkušenosti z porodnice a pomůžete tak dalším matkám, aby se rozhodly správně.

PORODNICE

Horoskopy


Zobrazit domovskou stránku