Nejčastější poruchy učení. Vyznejte se v nich!

 • Poruchami učení trpí častěji chlapci než dívky
  Poruchami učení trpí častěji chlapci než dívky
  Foto: Shutterstock.com
  Sdílej na facebooku
  20. května  2017 
   06:05

  Obáváte se, že vaše dítě má nějakou poruchu učení? Vezměte ho k odborníkovi, abyste v tom měli jasno a případně se naučili s dítětem vhodně pracovat. Mnohé potíže se totiž dají vyřešit nebo alespoň výrazně zmírnit. Přečtěte si, jak vypadají nejčastější poruchy učení, mezi něž patří dyslexie, dysgrafie nebo třeba dyskalkulie. 

 • Dyslexie

  ...

  Porucha schopnosti číst. Děti nerozlišují jednotlivé hlásky, zaměňují je a těžko je spojují do slabik a ty zase do slov. Spolu s dysgrafií jde o nejrozšířenější poruchu.

  Když se dítěti ve škole nedaří, řešení neodkládejte • VIDEO: 

 • Dysgrafie

  ...

  Porucha schopnosti napodobit tvary písmen, neschopnost naučit se psát. Písmo může být až nečitelné, žák není schopen zaznamenávat si učivo v písemné podobě, má problém osvojovat si tvary jednotlivých písmen.

 • Dysortografie

  Matka nechala syna sedm hodin plakat před školou

  Porucha schopnosti naučit se základní pravidla pravopisu, neschopnost pochopit fungování gramatického systému. Dítě neslyší rozdíly v měkkosti, délce, nerozlišuje konce slov nebo vět. Ale nevztahuje se to na chybné psaní „i“ a „y“, týká se to tzv. specifických dysortografických chyb. Dítě vynechává, přidává a zaměňuje písmena nebo celé slabiky.

 • Dyskalkulie

  ...

  Porucha matematických schopností, žáci mají problém s tím, aby si osvojili číselné znaky. Projevuje se například i špatnou orientací na číselné ose, záměnou číslic (6 a 9) nebo záměnami čísel (2008 a 2800), neschopností provádět matematické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení), poruchami v prostorové orientaci. Dětí s touto poruchou v poslední době přibývá.

/
Autor: red
Sdílej na facebooku

Diskuse ke článku

.

Zobrazit domovskou stránku