DYS poruchy se dají poznat už u batolat. Jak vypadají a co s nimi dělat? | Supermámy

DYS poruchy se dají poznat už u batolat. Jak vypadají a co s nimi dělat?

 • Foto: Shutterstock
  Sdílej na facebooku
  16. září  2016 
   06:00

  Škola je v plném proudu a s ní se možná začínají objevovat i problémy s učením. U některých dětí se totiž právě v první třídě zjistí, že trpí nějakou specifickou poruchou učení, například dyslexií, dysortografií nebo dysgrafií. Víte, jak se s nimi poprat?

 • Kdy to můžete zjistit?

  ...

  O možné poruše svědčí už v batolecím věku řada příznaků, kterým ani nemusíte přikládat nějakou větší důležitost. Patří sem poruchy se spánkem, časté mluvení ze spaní, noční děsy, nemotornost, problémy s jídlem nebo problémy s pohybovou koordinací. Jedním z velmi nápadných znaků je opožděný začátek mluvení. Zpočátku se řečové schopnosti vyvíjejí normálně, později dochází ke zpoždění ve schopnosti tvořit věty, verbálního vyjadřování a můžou se objevit poruchy výslovnosti. V první třídě to pak může být šok, kdy dítě neumí tvořit slabiky a má problémy s psaním a čtením. Jak tedy zjistit, že má dítě nějakou poruchu? Všímejte si nápadné živosti, opožděného nástupu řeči, nemotornosti a poruch spánku a také opožděného rozeznávání barev.

 • Dyslexie - porucha čtení

  ...

  Podle odhadů trpí touto poruchou asi 2 % dětí. Dyslektické dítě je dítě, které se nemůže naučit číst, ačkoli jeho inteligence je nejméně taková, že by ke čtení měla dostačovat. Obvykle děti nemají žádnou tělesnou ani smyslovou vadu, jsou dobře vychovávány, i proto bývá dyslexie pro rodiče často velkou záhadou. Má-li se dítě naučit lehce a dobře číst a psát, potřebuje k tomu v počáteční fázi souhru funkcí jedné a druhé mozkové polokoule. Ani levá ani ta pravá sama o sobě na výuku čtená nestačí. Musí tedy dojít k souhře a spolupráci obou polovin mozku. Je celá řada metod, jak toho dosáhnout nebo aspoň tomu napomáhat. Určitě se poraďte v pedagogicko-psychologické poradně. Když poruchu včas podchytíte, náprava je úspěšná na nižším stupni základní školy až v 80 %.

 • Dysortografie - porucha pravopisu

  ...

  Dysortografické děti jsou děti, které dělají tzv. specifické chyby v pravopise, které vyplývají z nedokonalé sluchové analýzy zvukových celků v části a z nedokonalého rozlišování jednotlivých hlásek ve slově. Při výuce pravopisu a hláskování se využívají podobné procesy jako při psaní v celé paměti. Některým dětem dělá problémy rozlišit, jak jdou hlásky ve slově za sebou – těžké je to zvláště tam, kde jsou za sebou shluky souhlásek. Třeba „čtvrtek“, „smrček“ apod. Některým dětem dělá problém pouze fáze přenosu slova na papír. I zde pomáhá cílevědomá náprava řeči a cvičení rozkladu slov v hlásky a zpětného skládání slov a hlásek. Opět je nutné navštívit logopeda či pedagogicko-psychologickou poradnu. Nápravná cvičení se provádějí po kratších časových úsecích, třeba po deseti minutách.

 • Dysgrafie - porucha psaní

  ...

  „Ty ale škrábeš!“ říkáme často svým dětem a nutíme je, aby domácí úkol třeba pětkrát přepsaly. Ovšem třeba za to ani nemohou, protože „mají“ dysgrafii. Problémy s psaním bývají obvykle způsobeny poruchami jemné motoriky a senzomotorické koordinace oko-ruka. Psaní těchto dětí je kostrbaté, velikost písmenek nestejná a podobné je to s rozestupy. Potíže s určováním vzdálenosti mezi písmenky pravděpodobně způsobuje porucha zrakového vnímání a koordinace oko-ruka. Některé děti píší zprava doleva a je to tak pro ně přirozenější (to je způsobeno nevyhraněnou dominancí mozkových hemisfér). Zhruba polovině dětí s dysgrafií vyhovuje psaní psacím písmem (nemusejí dělat ve slovech žádné mezery), druhé polovině naopak psaní tiskacím písmem (lépe se soustředí na psaní jednotlivých písmen než na celá slova). Problémy s psaním se nemusí týkat jen techniky, ale také obsahu – i když jinak dokážou děti plynule vyprávět cokoliv a nechybí jim ani představivost, psaná forma je pro ně náročná. Příčina je zřejmě v tom, že nedokážou formulovat myšlenku a zapamatovat si ji tak dlouho, aby ji pak přenesly na papír.

 • Dyskalkulie - porucha matematických schopností

  ...

  Děti, které mají poruchu matematických dovedností, hendikepuje porucha zvaná dyskalkulie. Těmto dětem trvá počítání déle, než je při prvním seznámení s matematikou obvyklé. Podle odborníků platí jediné: opakovat si vše jednou nebo dvakrát denně stále dokola asi půl roku, to je jediná cesta k osvojení násobilky. Někdy je fajn, když si dítě může násobilku „zpívat“, protože smysl pro rytmus a melodii nebývá u těchto dětí porušen. Kvůli problémům s násobením mívají děti později potíže i s dělením a zlomky. Matematické problémy jsou způsobeny poruchou abstraktního myšlení a krátkodobé paměti. Zlepšují se speciální výukou a věkem (dozráním mozkových center). Základním předpokladem je pevný řád ve škole i doma, pravidelnost a opakování. Jedině tak můžete s „dys“ poruchou zatočit.

   

   

   

   

   

   

   

   

/
Autor: aši
Sdílej na facebooku

Diskuse ke článku

.
Video
Branky, body, kokoti LIVE: Vypnutej Vémola, lhář sexuolog a vězení…

Pomůžeme vám vybrat porodnici!

Těhotné ženy čeká jedno důležité rozhodnutí. Musí si vybrat porodnici, v níž přivedou svoje dítě na svět. Mezi zařízeními jsou velké rozdíly - některé se ani za posledních třicet let nijak moc nezměnily k lepšímu a stále používají rutinní škodlivé postupy, jiné nabízejí příjemné prostředí, individuální přístup, respektují porodní přání a jsou nakloněné alternativnějším metodám. Případně si tam třeba můžete přivést svoji porodní asistentku nebo dulu.

Která porodnice je nejlepší? Která nejvíce vyhoví vašim představám o tom, jakým způsobem chcete svého potomka přivést na svět? Jaké jsou přednost a zápory jednotlivých porodnických zařízení? Podívejte se na přehled všech porodnic na webu maminka.cz a přečtěte si, jak dopadly v hodnocení ostatních žen. Dozvíte se, které porodnice získaly nejvyšší počet bodů a které naopak úplně propadly, přečtete si zkušenosti rodiček a získáte spoustu informací, které vám pomohou zorientovat se v nabídce a vybrat si tu pravou.

Už máte jeden nebo dokonce víc porodů za sebou? Budeme rádi, když nám i vy napíšete svoje zkušenosti z porodnice a pomůžete tak dalším matkám, aby se rozhodly správně.

PORODNICE

Horoskopy


Zobrazit domovskou stránku