Co se v roce 2019 mění pro samoživitele: Jak se domoci více peněz

Co se v roce 2019 mění pro samoživitele: Jak se domoci více peněz
Foto: Shutterstock
Sdílej na facebooku
13. ledna  2019 
 08:00

Alimenty v Česku bohužel zůstávají spíše nízké než dostatečné a to, aby je za neplatiče hradil osamělým rodičům stát, jak zní jeden z návrhů, se asi taky hned tak nestane. Přesto si samoživitelé mohou v některých ohledech polepšit, jen je potřeba, aby věděli, kam se obrátit a jaké změny nastaly. 

Nový rok přichází s řadou změn v otázkách legislativy, práce a sociálních věcí, které jistě ocení nejeden rodič samoživitel. Od ledna dochází k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Úspěchem je také navýšení rodičovského příspěvku a další novinky.

1. Vyšší minimální mzda

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda, a to z 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. K této změně přibývá také nárůst zaručené mzdy v jednotlivých platových skupinách, což se dotkne například zdravotních sester, pokladních a dalších profesí.

„Je potřeba dodat, že za minimální mzdu pracují zhruba čtyři procenta zaměstnanců, nicméně tato změna se týká všech. Navýšení minimální mzdy má pozitivní dopad nejen na 150 tisíc českých zaměstnanců, kteří ji pobírají, ale i na ostatní pracující, neboť celkově zvyšuje tlak na růst mezd. Změnu vnímáme jako velmi kladnou, protože sníží nebezpečí existenčních problémů neúplných rodin,“ říká Mgr. Iveta Novotná, ředitelka Asociace neúplných rodin a zároveň ředitelka programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodinám s problematikou dlužného výživného.

2. Proplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti

Tato změna nabyde platnosti až 1.7. 2019, přesto ji stojí za to zmínit. Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila poskytování náhrady mzdy nebo platu za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti. Tato náhrada se týká všech zaměstnanců. Iveta Novotná dodává: „Zvýšené náklady na výplatu náhrady mzdy budou zaměstnavatelům kompenzovány snížením odvodu pojistného na nemocenské pojištění. Připravuje se i opatření, aby zaměstnavatelé získali informaci o uznání dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců co nejdříve elektronickou cestou.“

3. Navýšení rodičovského příspěvku

Podle návrhu, který MPSV předložilo vládě, by mělo dojít k navýšení rodičovského příspěvku na celkovou částku 300 000 Kč (450 000 Kč při péči o dvojčata či vícerčata). Účinnost uvedeného opatření se navrhuje od 1. ledna 2020.

„Nárok na dočerpání rodičovského příspěvku budou mít i ti rodiče, kteří již původní výši rodičovského příspěvku vyčerpali, ale jejich dítě bude slavit 4 narozeniny po 31.12. 2019. Tito rodiče si o doplatek musí požádat. Pokud ovšem pobírají rodičovský příspěvek na mladšího sourozence dítěte, tak nárok na doplatek zaniká,“ dodává Novotná.

4. Pomoc v hmotné nouzi

Poslanecká sněmovna také přijala změnu týkající se pomoci v hmotné nouzi: Senioři nad 70 let, invalidé, osoby závislé na pomoci druhé osoby či klienti v pobytových sociálních službách a další zranitelné osoby už nebudou dostávat část příspěvku v poukázkách. Nově se tedy dávky nebudou vyplácet poukázkami v případech, kdy výše příspěvku na živobytí nepřesáhne 500 Kč.

5. Vyšší důchody

Od ledna 2019 dochází také ke zvýšení základní výměry všech důchodů, a to z 9 % na 10 %. Dojde tak ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů, protože všechny vyplácené i nově přiznané důchody budou zvýšeny o 1 % průměrné mzdy, což se výrazněji projeví u nižších důchodů, u kterých základní výměra tvoří větší část důchodu.

„Otázku zvýšení důchodů mohou ocenit zejména ti rodiče samoživitelé, kteří žijí ve společné domácnosti s prarodiči, kteří se na rodinném rozpočtu podílejí“. Důchody se zvýší v průměru o 900 Kč,“ dodává k tématu Iveta Novotná z VašeVýživné.cz.

6. Elektronická neschopenka a elektronický recept

Jistě znáte „omluvenku“ pro zaměstnavatele v papírové podobě. V současné době odesílá ošetřující lékař příslušnému orgánu nemocenského pojištění hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti předepsaným tiskopisem. A to nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí. Pro hlášení lze nově využít také formu elektronickou.

„Tato služba bude informační jako pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Prostřednictvím ePortálu ČSSZ bude moci zaměstnavatel v on-line prostředí zjistit, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od jakého data a také k jakému datu byla ukončena,“ doplňuje Iveta Novotná.

Projekt eNeschopenka je rozdělen do 3 fází, které budou probíhat od tohoto ledna až do konce roku.

Sdílej na facebooku
Autor: red

Diskuse ke článku

.

Související články

Video

Pomůžeme vám vybrat porodnici!

Těhotné ženy čeká jedno důležité rozhodnutí. Musí si vybrat porodnici, v níž přivedou svoje dítě na svět. Mezi zařízeními jsou velké rozdíly - některé se ani za posledních třicet let nijak moc nezměnily k lepšímu a stále používají rutinní škodlivé postupy, jiné nabízejí příjemné prostředí, individuální přístup, respektují porodní přání a jsou nakloněné alternativnějším metodám. Případně si tam třeba můžete přivést svoji porodní asistentku nebo dulu.

Která porodnice je nejlepší? Která nejvíce vyhoví vašim představám o tom, jakým způsobem chcete svého potomka přivést na svět? Jaké jsou přednost a zápory jednotlivých porodnických zařízení? Podívejte se na přehled všech porodnic na webu maminka.cz a přečtěte si, jak dopadly v hodnocení ostatních žen. Dozvíte se, které porodnice získaly nejvyšší počet bodů a které naopak úplně propadly, přečtete si zkušenosti rodiček a získáte spoustu informací, které vám pomohou zorientovat se v nabídce a vybrat si tu pravou.

Už máte jeden nebo dokonce víc porodů za sebou? Budeme rádi, když nám i vy napíšete svoje zkušenosti z porodnice a pomůžete tak dalším matkám, aby se rozhodly správně.

PORODNICE

Horoskopy