Je mu devět? Tohle by měl váš potomek vědět a zvládnout!

 • Je mu devět? Tohle by měl váš potomek vědět a zvládnout!
  ...
  Foto: iStock
  Sdílej na facebooku
  28. července  2018 
   06:00

  Děti rostou rychlostí blesku a na cestě k dospívání musí překonat několik vývojových milníků. Považujete svého školáčka stále za mrně, které potřebuje váš nepřetržitý dozor a asistenci? Děláte chybu!

 • Fyzický vývoj

  ...

  Pozor, dospívání začíná! Devítileté děti začínají čelit mnoha fyzickým i emocionálním problémům. Nastává doba, kdy zjišťují, že někteří spolužáci žijí a přemýšlejí úplně jinak než oni sami, začínají se orientovat ve světě dospělých, vnímají odlišnosti mezi chlapci a dívkami, pokud jde o tělesnou stránku i duševní. Obávaná puberta může začít u dívek kdykoli mezi osmi a dvanácti lety, u chlapců pak od devíti do čtrnácti. To je doba, kdy se začíná výrazně měnit tělo a nemálo dětí se tělesných změn může zaleknout. Proto je důležité, abyste s potomky na toto téma mluvili a nestyděli se pravdivě odpovídat na všetečné otázky.

  Klíčové milníky: dítě může skokově rychle povyrůst do výšky i přibrat na váze, rostou a sílí svaly, zvyšuje se fyzická zdatnost

  Tip pro rodiče: diskutujte s dětmi otevřeně o probíhajících změnách, připravte je na to, co se s nimi děje a co mají dále očekávat, usnadněte jim toto nelehké období

 • Emocionální vývoj

  ...

  Deváté narozeniny bývají podle psychologů zlomové také v otázce mezilidských vztahů a schopnosti komunikace. V tomto věku je dítě již schopné lépe zvládnout případné konflikty a nedorozumění. Pokračuje proces osamostatňování se, takže intenzivněji vyhledává vztahy nezávislé na vlastní rodině. Děti rády přespávají v domovech svých kamarádů a spolužáků, mají intenzivní potřebu patřit do skupiny vrstevníků, najít si své místo v rámci školní třídy. V důsledku těchto potřeb jsou ale také náladovější a citově zranitelnější, jelikož chtějí za každou cenu zapůsobit na své okolí. Mají proto tendenci se předvádět.

  Doma jsou schopni převzít většinou úkolů a pracovních povinností, chtějí se začít aktivně účastnit na rozhodnutích, které jako rodina děláte, například plánování dovolené nebo víkendových výletů. Devítileté dítě je již natolik duševně vyspělé, že si začíná ve velké míře uvědomovat potenciální nebezpečí a katastrofy, které se dennodenně dějí ve světě kolem něj. Obvyklý je strach z nehody, bouřky, války, smrti.

  Klíčové milníky: dítě začíná více naslouchat vlastní intuici a vyhodnocuje situace na základě svých zkušeností, může se chovat agresivně nebo hrubě, když věci nejdou podle jeho představ a plánů, zároveň je již ale schopné si své nevhodné chování uvědomit a omluvit se. Touží sice rozšiřovat své sociální kruhy, pokud se ale cítí v ohrožení nebo nejistě, hlavním útočištěm zůstáváte vy, rodina a domov

  Tip pro rodiče: dítě vás může bombardovat dotazy v podstatě na cokoli, co vidí v televizních zprávách nebo zaslechne ve škole či cestě autobusem. Poskytněte mu vždy věcné a pravdivé odpovědi a vysvětlete, co je možné udělat, jak se dá pomoci například nemocným dětem, obětem záplav, zemětřesení nebo jiných tragických událostí. Jděte příkladem, pošlete společně malý finanční obnos na konto vybrané nadace, případně doneste staré oblečení na sběrné místo nějaké charitativní organizace. Na jejich chování a způsob myšlení máte stále velký vliv.

 • Sociální vývoj

  ...

  Sociální dovednosti a jejich rozvoj jsou v tomto období obzvlášť důležité, jelikož vzájemné vztahy mají stále větší význam. Pomáhejte potomkovi rozvíjet schopnost vidět, že přátelství má mnoho různých podob a úrovní. Šetrně se mu snažte vysvětlit, že jakýkoli nátlak nebo náznak agrese ze strany jeho vrstevníků jsou špatné a neměl by je respektovat. Společenské vazby devítiletých se začínají podstatně rozšiřovat a nabírají na intenzitě, kterou dosud nepoznali. Většina má již svého nejlepšího kamaráda „na život a na smrt“, mnoho z nich už navíc vlastní mobilní telefony a pohybují se ve světě internetu a sociálních sítí. To z nich spolu s přirozenou zvědavostí dělá velmi zranitelné uživatele těchto moderních médií.

  Klíčové milníky: potomek může trpět pocity osamělosti a stačí k tomu i to, když jejich kamarád ze školy na týden onemocní, učí se komunikovat s lidmi ve společnosti respektovaným a vhodným způsobem, bez afektů a bezmezného sebeprosazování. Je schopný pracovat v týmu na plnění společných cílů, dokáže již respektovat názory jiných lidí.

  Tip pro rodiče: využijte toho, že je dítě v ideálním věku, aby si dokázalo uvědomit své postavení ve společnosti a možnosti, jak do ní přispět, jak pomáhat. Seznamte ho s různými sociálními projekty, které pomáhají ostatním, podporují seniory nebo životní prostředí. Pokud vaše dítko používá internet, hlídejte a kontrolujte, v jakém online prostředí se pohybuje, poučte ho o kyberšikaně a nevhodném webovém obsahu.

 • Kognitivní vývoj

  ...

  Dítě v tomto věku žije pro své zájmy, ať už je to vášnivé čtení dobrodružných knih, fotbal nebo sledování hvězd a filmů o vesmíru. Ve škole již devítiletí obvykle dobře pracují ve skupinách na společných projektech. Někteří se mohou začít potýkat s problémy s učením. Ve třetí třídě se již patrněji odlišují ti, kteří se učí dobře, od slabších spolužáků, kterým to tolik nejde. Ti mohou trpět pocity frustrace, zklamání a méněcennosti z toho, že svým kamarádům nestačí. Nejčastější je tento jev u matematiky, která začíná být obtížnější a vyžaduje již analytické a logické myšlení. Obecně dítě ve věku devíti let dokáže správně používat základy gramatiky, umí číst a psát a obratně slovně vyjádřit i složitější myšlenku. Podstatnou součástí jeho života je stále ještě hra. Děti si nejraději hrají společně, většinou s partou stejného pohlaví. Baví je hry plné kreativity a fantazie, při kterých mohou něco předstírat, vydávat se za tajemné bytosti nebo cokoli vymýšlet. Velkým favoritem jsou také stolní deskové hry!

  Klíčové milníky: Dítě již udrží pozornost poměrně dlouhou dobu, na druhou stranu ale také své zájmy může dost často měnit a „přeskakovat“ bleskurychle od tenisu ke sbírání samolepek, skládání origami nebo studování historie dinosaurů. Když je něčím zaujaté, nevnímá zpravidla nic dalšího a věnuje svému úsilí veškerou pozornost a nasazení.

  Tip pro rodiče: Seznamte svého školáka s vhodnými zdroji informací, zaveďte ho do knihovny a ukažte, kde může najít vše, co ho zajímá.

/
Autor: Simona Procházková
Sdílej na facebooku

Diskuse ke článku

.
Video
Branky, body, kokoti: Za covid může sex! Prasák, pro kterého jsou…

Pomůžeme vám vybrat porodnici!

Těhotné ženy čeká jedno důležité rozhodnutí. Musí si vybrat porodnici, v níž přivedou svoje dítě na svět. Mezi zařízeními jsou velké rozdíly - některé se ani za posledních třicet let nijak moc nezměnily k lepšímu a stále používají rutinní škodlivé postupy, jiné nabízejí příjemné prostředí, individuální přístup, respektují porodní přání a jsou nakloněné alternativnějším metodám. Případně si tam třeba můžete přivést svoji porodní asistentku nebo dulu.

Která porodnice je nejlepší? Která nejvíce vyhoví vašim představám o tom, jakým způsobem chcete svého potomka přivést na svět? Jaké jsou přednost a zápory jednotlivých porodnických zařízení? Podívejte se na přehled všech porodnic na webu maminka.cz a přečtěte si, jak dopadly v hodnocení ostatních žen. Dozvíte se, které porodnice získaly nejvyšší počet bodů a které naopak úplně propadly, přečtete si zkušenosti rodiček a získáte spoustu informací, které vám pomohou zorientovat se v nabídce a vybrat si tu pravou.

Už máte jeden nebo dokonce víc porodů za sebou? Budeme rádi, když nám i vy napíšete svoje zkušenosti z porodnice a pomůžete tak dalším matkám, aby se rozhodly správně.

PORODNICE

Horoskopy


Zobrazit domovskou stránku