Naučte děti těchto sedm dovedností, ulehčí jim život!

 • Naučte děti těchto sedm dovedností, ulehčí jim život!
  Foto: iStock
  Sdílej na facebooku
  9. dubna  2019 
   06:00
  Mají vaše ratolesti dobré sociální dovednosti? Pracujte na nich, doporučují odborníci. Nedávná mezinárodní vědecká studie ukazuje, že čím dříve si je dítě osvojí, tím úspěšnější a šťastnější život povede. Bude lépe zvládat problémy a konflikty i kontrolovat své emoce. Jak na to?

  Pokud dítě disponuje dobrými sociálními dovednostmi, pomáhá mu to lépe se začlenit do společnosti, vycházet se svými vrstevníky a snadněji navazovat přátelství. Naučte ho, jak obstát. Studie z roku 2015 publikovaná v časopise American Journal of Public Health jasně naznačuje, že dobrá úroveň sociálních a emocionálních schopností dítěte v mateřské škole může být jedním z nejzásadnějších předpokladů pro jeho úspěchy v dospělosti.

 • Nikdy není příliš brzy

   

  ...
  ...
  Autor: istock

  Děti, u kterých se prokázaly vyšší schopnosti naslouchat, spolupracovat v kolektivu a dodržovat pravidla již ve věku pěti let, mají mnohem větší pravděpodobnost, že v budoucnu s úspěchem vystudují vysokou školu. A v opačném případě, kdy pětiletí předškoláci postrádají určité sociální a emocionální dovednosti, hrozí u nich v pozdějším věku – podle výzkumných pracovníků – ve větší míře potenciální potíže v oblasti partnerských vztahů, potíže s respektem k autoritám a také zneužívání návykových látek.

  Nikdy není brzy na to, začít své ratolesti učit a ukazovat jim, jak dobře vycházet s ostatními a začlenit se do společnosti, která má své normy, pravidla a zásady. A protože cvičení dělá mistra, největší službu jim prokážete, když je s nimi budete každý den trénovat a zdokonalovat. Možností se nabízí spousta, tak do toho. Třeba takhle.

 • Rozděl se, půjčuj hračky

  ...
  ...
  Autor: istock

  Obrovským benefitem v rámci navazování jakýchkoli společenských vztahů, nejen těch rodinných a přátelských, je schopnost a ochota podělit se, půjčit něco svého – hračku, pastelku či knížku. Ale také pomoci mamince s přípravou svačiny, podílet se na úklidu a tak dále. Samozřejmě u dětí od tří do šesti let často pozorujeme, že jsou do jisté míry dost sobecké, podle psychologů je to ale naprosto normální vývojový stupeň. Nechce se jim dělit se o bonbony, vždy si pro sebe ukořistí větší kousek dortu nebo hezčí jablíčko, jejich autíčka jsou zkrátka jejich a jen tak je nedají z ruky. Tato fáze by měla vymizet kolem šestého roku věku, kdy se dítko začíná více zajímat o své „parťáky“ při hře, intenzivněji vnímá spravedlnost a nespravedlnost, lépe chápe, že „sdílet“ je pro něj výhodné a přínosné, a zpravidla má samo dobrý pocit, když někomu půjčí stavebnici nebo rozlomí oplatku na dvě půlky a jednu věnuje kamarádovi. Učit potomky sdílení je důležité pro jejich osobnostní růst a k posílení sebeúcty. K ničemu je nenuťte, o to více ale chvalte za každé – i sebemenší – gesto projevu dobré vůle.

 • Zapoj se a spolupracuj

  ...
  ...
  Autor: istock

  Ochota ke spolupráci je buď dána přirozeným naturelem a temperamentem dítěte, nebo se dá naučit, někdy je to ovšem běh na dlouhou trať. Dobře zvládnutá dovednost spolupracovat je nezbytná pro úspěšné navazování vztahů v rámci jakékoli komunity, kolektivu (školní třída, skupina vrstevníků na hřišti, fotbalový oddíl, letní skautský tábor, „banda“ dětí ze sousedství…). Váš potomek by měl vědět, jak na to a proč je fajn podílet se na úsilí, které vede k dosažení společného cíle, být si vědom svých kvalit, toho, čím může právě on nejlépe přispět. Vysvětlujte, že schopnost spolupráce (a také určité přizpůsobivosti) je důležitá i pro jeho budoucí dospělý věk, neobejde se bez ní v soukromém, partnerském ani pracovním životě. Jak podporovat týmového ducha? Zapojte všechny doma a vytvářejte co nejvíce příležitostí, při kterých budete spolupracovat jako rodina. Může jít o každodenní běžnou rutinu, příležitost se najde při vaření, úklidu, práci na zahradě i společném výletě do přírody. Prostě vymýšlejte situace, kdy je potřeba, abyste se stmelili, táhli za jeden provaz, vyřešili nějaký úkol všichni společně, každému přidělujte „jeho“ dílčí úkoly. Přímo skvělým nápadem je například vyjet si na víkend kempovat. Tam se vztahy prověří dokonale.

 • Nastraž uši a poslouchej

  ...
  ...
  Autor: istock

  I my dospělí víme, jak náročné je umět skutečně naslouchat tomu, co nám říká někdo druhý. Podle psychologů je právě neschopnost správně naslouchat jedním z největších problémů mezilidských vztahů a kritickým bodem v komunikaci. Nejlépe to své děti naučíte vlastním příkladem. Upřímně – kolikrát se vám stane, že když vám ratolest něco vypráví, posloucháte takzvaně na jedno ucho a vyřizujete při tom dvě další věci? Jistě, děti nás zpravidla zahltí doslova lavinou informací, pokud ale budete pozorní, to podstatné vám neunikne. Dovednost naslouchat je podstatnou součástí úspěchu ve škole, jelikož velká část výuky je založena na tom, že žáci musí poslouchat a vnímat, co říká učitel. A ještě si k tomu zapisovat, a hlavně přemýšlet o tom, co je jim právě vykládáno. Proto je nezbytné, aby vyrůstaly s vědomím, že je potřeba naslouchat, a to rodičům, učitelům, kamarádům, později také svým partnerům, kolegům a nadřízeným. A co si budeme povídat, v dnešním světě digitálních technologií jde o náročný úkol. Čím podpoříte tuto důležitou schopnost? Udělejte si každý den čas, sedněte si se svými dětmi a povídejte si, ptejte se na vše, co vás napadne, na jejich přání, zážitky a kamarády, čtěte si společně knížky, vyprávějte pohádky a pak vyzvídejte, co si z nich pamatují. A naučte je, že není slušné skákat ostatním do řeči, když zrovna mluví!

 • Dodržuj pravidla

  ...
  ...
  Autor: iStock

  Svět je místo, které funguje podle určitých pravidel, a pokud chcete v životě obstát, budete se muset naučit je respektovat a dodržovat. I ta, se kterými třeba úplně nesouhlasíte. Stejně tak, jako nefunguje příliš benevolentní výchova bez jasně daných hranic, podobně by bez společenských, etických, právních i morálních zásad nefungoval svět kolem nás. Pokud toto vědomí vštípíte ratolestem včas, ušetříte jim spoustu potíží. Stejně tak by měli potomci zavčasu pocítit, že nesplněné úkoly a porušení pravidel mají vždy své důsledky, za které si každý nese zodpovědnost. Odfláklo dítko domácí úkoly? Musí je přepracovat, a oželet tím pádem projížďku na kole. Několikrát jste ho poslali uklidit pokojíček, a stále se nic neděje? Jděte s ním a udělte konkrétní pokyny. Co většinou nefunguje, je to, když na dítě navalíte několik instrukcí nebo úkolů najednou, snažte se proto postupovat pěkně jeden úkol za druhým. V případě, že po dítěti něco chcete, vyvarujte se otázek typu: „Mohl by sis uklidit ty hračky?“ „Mohl bys konečně vynést ty odpadky?“ Naznačujete tím, že má možnost říci ne. Není na škodu, když se ještě dodatečně zeptáte: „O co jsem tě před chvílí požádala, můžeš mi to zopakovat, prosím?“ Zejména malé děti se totiž nechají snadno rozptýlit, chovají se impulzivně a během okamžiku zapomenou, co mají vlastně dělat. Trénovat můžete jednoduchými a nenáročnými úkoly a pokyny, za každý úspěšně splněný nezapomeňte dítko pochválit.

 • Respektuj soukromí ostatních

  ...
  ...
  Autor: iStock

  Některé děti jsou jako neřízené střely a neuvědomují si, že svým chováním mohou ostatní uvádět do rozpaků nebo nepříjemných situací. Zdůrazňujte jim, že je důležité umět respektovat osobní prostor a soukromí ostatních lidí. Vytvořte doma pravidla, která jim pomohou si tuto schopnost osvojit. Například: na zavřené dveře se vždy nejdříve zaklepe, než se vstoupí do místnosti. Když je někdo v koupelně nebo na toaletě, nechodí se za ním. Pokud tatínek telefonuje, nemluvíme na něj, neznámé lidi v obchodě nebo čekárně u lékaře netaháme za rukáv, nestrkáme do nich a nedožadujeme se jejich odpovědí na všetečné otázky. V tramvaji sedíme slušně, abychom neokopávali naproti sedící pasažéry. A tak dále...

 • Dívej se do očí

  ...
  ...
  Autor: istock

  Oční kontakt je důležitou součástí každé mezilidské komunikace. Každému z nás je příjemné, když se mu partner při rozhovoru dívá zpříma do očí. Pokud ten druhý, s nímž mluvíme, neustále těká očima po okolí, pohlíží někam za nás, případně cuká pohledem a klopí zrak, zpravidla nás to znejistí, znervózní nebo rozčílí. Pokud vaše dítě s očním kontaktem zápasí, je plaché a bojácné a raději zírá dolů na podlahu, opakovaně mu zdůrazňujte, jak je důležité pohlížet lidem do očí. Klidně mu denně připomínejte: „Kampak se dívají tvoje oči, když s tebou někdo mluví?“ A nešetřete pochvalou, když na to nezapomene. Zkuste to názorně, a až si budete spolu něco vyprávět, uhýbejte pohledem, nedívejte se mu záměrně do očí, zavírejte je nebo koukejte z okna místo na něj. Pak se zeptejte, jak se cítí a zda je mu to příjemné. Příklady táhnou!

 • Spolehni se na kouzelná slovíčka

  vztahy v rodině
  vztahy v rodině
  Autor: istock

  Jak obrovskou moc a sílu mají dvě slova „děkuji“ a „prosím“, nejlépe předvedete svým vlastním příkladem. Pokud je používáte vy, dítko je přirozeně začne bez problémů používat také. Chcete přece, aby vaše ratolesti věděly, že být zdvořilý a uctivý je pro úspěšné fungování ve společnosti nezbytné. Se slušným chováním a díky těmto „mantrám“ vždy člověk lépe dosáhne toho, čeho chce dosáhnout, ostatní si ho budou vážit, respektovat ho a mnohem raději mu vyhoví. Dítě rychle a bystře odkouká, jakým způsobem komunikujete s lidmi vy sami, a váš vzor převezme. Takže ať se ve vašem slovníku „děkuji“ a „prosím“ objevuje co nejčastěji.

   

   

/
Autor: Simona Procházková
Sdílej na facebooku

Diskuse ke článku

.
Video

Pomůžeme vám vybrat porodnici!

Těhotné ženy čeká jedno důležité rozhodnutí. Musí si vybrat porodnici, v níž přivedou svoje dítě na svět. Mezi zařízeními jsou velké rozdíly - některé se ani za posledních třicet let nijak moc nezměnily k lepšímu a stále používají rutinní škodlivé postupy, jiné nabízejí příjemné prostředí, individuální přístup, respektují porodní přání a jsou nakloněné alternativnějším metodám. Případně si tam třeba můžete přivést svoji porodní asistentku nebo dulu.

Která porodnice je nejlepší? Která nejvíce vyhoví vašim představám o tom, jakým způsobem chcete svého potomka přivést na svět? Jaké jsou přednost a zápory jednotlivých porodnických zařízení? Podívejte se na přehled všech porodnic na webu maminka.cz a přečtěte si, jak dopadly v hodnocení ostatních žen. Dozvíte se, které porodnice získaly nejvyšší počet bodů a které naopak úplně propadly, přečtete si zkušenosti rodiček a získáte spoustu informací, které vám pomohou zorientovat se v nabídce a vybrat si tu pravou.

Už máte jeden nebo dokonce víc porodů za sebou? Budeme rádi, když nám i vy napíšete svoje zkušenosti z porodnice a pomůžete tak dalším matkám, aby se rozhodly správně.

PORODNICE

Horoskopy


Zobrazit domovskou stránku