Uznat chybu a obhájit vlastní názor! Co dalšího mají umět děti z druhého stupně?

 • Uznat chybu a obhájit vlastní názor! Co dalšího mají umět děti z druhého stupně?
  Foto: iStock
  Sdílej na facebooku
  21. září  2019 
   06:00
  Školáci na druhém stupni začínají lépe chápat okolní svět, budují si sebevědomí a prakticky denně se učí, a to díky novým zkušenostem i chybám, konfliktům a omylům. Touží po stále větší samostatnosti a nezávislosti, tak jim v tom nebraňte. Jaké sociální dovednosti jsou důležité pro žáky od šesté třídy?
 • Dovednost: Přemýšlet o svých schopnostech a uznat vlastní chyby

  ...

  Škola a povinnosti s ní spojené kladou na dítě čím dál vyšší nároky, což ho nutí zamýšlet se nad sebou a svými silnými a slabými stránkami. Učí se řešit problémy a budovat si sebedůvěru. To vše je nezbytné pro to, aby dokázalo úspěšně fungovat nejen ve školním prostředí, ale v celé společnosti. Nedokáže samozřejmě splnit beze zbytku veškerá očekávání, ani bychom to po něm neměli žádat. Chybuje, dopouští se přešlapů a špatných rozhodnutí, ze kterých se ale v ideálním případě poučí pro další život.

  Proč je to důležité? Spousta rodičů poněkud přehání vychvalování svých potomků, odměňují je a vynášejí do nebe za sebemenší snahu, zatěžují je nátlakem na výkon a požadují, aby byli nejlepší a nejúspěšnější ve všem, co dělají, a to od matematiky po fotbalový turnaj. To ale žádné dítě při nejlepší vůli nedokáže. Podporujte je, povzbuzujte je v jejich úsilí a motivujte je, aby soustředily energii do oblastí, ve kterých se jim daří, které je zajímají a baví, a zároveň aby se nebály zlepšovat se v těch, v nichž pokulhávají.

 • Dovednost: Naučit se lepší sebekontrole

  ...

  Zhruba od šesté třídy, tedy od 12 nebo 13 let, jsou děti do jisté míry schopné vnitřně ovlivňovat a regulovat své chování, a to podle aktuálních okolností a situací, ve kterých se ocitají. Naučit je ovládat emoce, a to jak pozitivní, tak zejména ty negativní, je důležitou součástí rodinné i školní výchovy. Ve svém jednání obvykle v tomto věku získávají větší sebejistotu a měly by dokázat vyhodnocovat, co je a není vhodné, akceptovatelné nebo žádoucí.

  Proč je to důležité? Zásadní změnou pro školáky na druhém stupni základní školy je, že se jim na různé výukové předměty začnou střídat učitelé, přijdou tedy najednou do každodenního kontaktu hned s několika autoritami, někdy hodně osobnostně odlišnými, s rozdílným přístupem, různým systémem výuky, vlastními pravidly i nároky na své žáky. Zároveň přibydou nové předměty, domácí příprava proto bude pravděpodobně delší a náročnější. Dítě se chtě nechtě musí přizpůsobit všem změnám a rozdílným očekáváním pedagogů.

 • Dovednost: Chápat důsledky svého jednání

  ...

  Starší školáci by již měli disponovat schopností uvědomovat si, že jakékoli pochybení, nesplněné úkoly nebo povinnosti či porušení pravidel přinášejí své důsledky, které je třeba vnímat a respektovat. Snažte se vést děti k tomu, aby věděly, že za svá rozhodnutí i činy nesou plnou zodpovědnost.

  Proč je to důležité? V souvislosti se stále náročnějšími školními povinnostmi i rozšířením „sociální skupiny“, ve které se dítě pohybuje (školní třída, zájmové kroužky, parta kamarádů…), se učí přirozenou formou spolehlivosti (a zakouší následky nespolehlivosti a lehkovážnosti) a zvýšeným nárokům na vlastní zodpovědnost. Důsledky svého chování musí mít ale jasně a konkrétně a hlavně předem stanoveny, aby jim dobře rozumělo. V opačném případě si buďte jisti, že důmyslní chytrolíni začnou hledat „škvíry“, jak přesto dosáhnout svého, a to bez trestu či jiných „nápravných opatření".

 • Dovednost: Svobodně říct, co si myslí

  ...

  Nebát se nahlas vyjádřit svůj názor, nesouhlas nebo mínění, které je odlišné od ostatních, obhájit ho a stát si za svým, to vyžaduje obrovskou odvahu a odhodlání. Oponovat učiteli nebo jiným dospělým či nesouhlasit se svými spolužáky dokáže jen silná a sociálně odolná osobnost. A tu dokáže vytvořit jen demokratické rodinné prostředí.

  Proč je to důležité? Na první pohled se zrovna toto nemusí jevit jako výrazně pozitivní sociální dovednost, ale věřte, že schopnost stát si za svým názorem a nenechat se nikým znejistit nebo zastrašit může pomoci vašemu dítěti například vypořádat se s šikanou nebo vytvořit si pevnou pozici ve třídě (i jakémkoli jiném kolektivu).

   

   

   

   

/
Autor: Simona Procházková
Sdílej na facebooku

Diskuse ke článku

.
Video
Branky, body, kokoti: Za covid může sex! Prasák, pro kterého jsou…

Pomůžeme vám vybrat porodnici!

Těhotné ženy čeká jedno důležité rozhodnutí. Musí si vybrat porodnici, v níž přivedou svoje dítě na svět. Mezi zařízeními jsou velké rozdíly - některé se ani za posledních třicet let nijak moc nezměnily k lepšímu a stále používají rutinní škodlivé postupy, jiné nabízejí příjemné prostředí, individuální přístup, respektují porodní přání a jsou nakloněné alternativnějším metodám. Případně si tam třeba můžete přivést svoji porodní asistentku nebo dulu.

Která porodnice je nejlepší? Která nejvíce vyhoví vašim představám o tom, jakým způsobem chcete svého potomka přivést na svět? Jaké jsou přednost a zápory jednotlivých porodnických zařízení? Podívejte se na přehled všech porodnic na webu maminka.cz a přečtěte si, jak dopadly v hodnocení ostatních žen. Dozvíte se, které porodnice získaly nejvyšší počet bodů a které naopak úplně propadly, přečtete si zkušenosti rodiček a získáte spoustu informací, které vám pomohou zorientovat se v nabídce a vybrat si tu pravou.

Už máte jeden nebo dokonce víc porodů za sebou? Budeme rádi, když nám i vy napíšete svoje zkušenosti z porodnice a pomůžete tak dalším matkám, aby se rozhodly správně.

PORODNICE

Horoskopy


Zobrazit domovskou stránku