Zápis do první třídy 2019: Vše, co potřebujete vědět

Zápis do první třídy základní školy
Zápis do první třídy základní školy
Foto: Profimedia.cz
Sdílej na facebooku
31. ledna  2019 
 06:00

Máte doma předškoláka, který letos nastoupí do první třídy? Přečtěte si, jaký je průběh zápisů do 1. třídy a co by měl budoucí prvňáček zvládnout. Dozvíte se, jak probíhá žádost o odklad nebo jestli se můžete přihlásit na nespádovou základní školu.

Kdy probíhají zápisy do 1. třídy?

Zápis do 1. třídy probíhá podle školského zákona v termínu od 1. – 30. dubna 2019. Přesný termín, kdy probíhá zápis na vámi vybrané základní škole, se dozvíte na webových stránkách konkrétní školy. Určuje jej vždy ředitel školy.

Co když mi nevyhovuje termín zápisu?

V případě, že vám termín zápisu z vážných důvodů nevyhovuje, můžete si domluvit náhradní termín. Ten už má většina škol také předem daný.

Co si s sebou přinést k zápisu?

Přesný seznam toho, co budete k zápisu potřebovat, se dozvíte na webových stránkách školy. Mezi nezbytné doklady však patří:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz rodiče
 • cestovní pas a povolení k pobytu (v případě cizinců mimo EU)
 • pokud mělo dítě odklad v loňském roce, tak rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
 • pokud u zápisu žádáte o odklad, tak vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení z pedagogicko – psychologické poradny
 • vyplněnou Žádost k přijetí k základnímu vzdělávání, tu je možno ale vyplnit také přímo na místě

Boj o dobrou základní školu: Rodiče mlží a „stěhují“ děti, kam můžou

Boj o dobrou základní školu: Rodiče mlží a „stěhují“ děti, kam můžou

V pondělí začaly zápisy dětí do prvních tříd. Na některých školách ale počet přihlášených dětí převyšuje kapacitu škol. Můžou za to rodiče, kteří chtějí…celý článek

Uvažuji o odkladu povinné školní docházky pro dítě. Co mám dělat?

V případě, že uvažujete o odkladu povinné školní docházky, je potřeba, abyste ještě před zápisem navštívili společně s potomkem pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP). Výsledky vyšetření jsou pouze doporučením, konečné rozhodnutí je na vás. Zpětnou vazbu, jestli je dítě dostatečně zralé k nástupu do 1. třídy, vám dají také učitelky v mateřské škole, kterou dítě navštěvuje.

Jak probíhá vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně?

„Vyšetření je zaměřené na zmapování úrovně rozvoje jednotlivých poznávacích percepčních schopností, tedy zrakové a sluchové vnímání, řeč (výslovnost, artikulační obratnost, slovní zásoba, vyjadřování), grafomotorika (úchop tužky, vedení linií, volná kresba, obkreslování), koordinace oka-ruky (překreslování dle předlohy), oblast předčíselných představ, prostorové orientace, pozornost a pracovní zralost, emoční zralost a schopnost adaptability, také paměť a všeobecný přehled a vědomosti.

Konkrétně sledujeme vyzrálost jednotlivých oblastí u dítěte vzhledem k věkové normě, vyrovnanost výkonů v rámci samotného dítěte (výrazné výkyvy v jednotlivých výkonech) a zároveň bereme v úvahu možnosti rodiny, školy, do které dítě nastupuje, a schopnost dítěte případné nezralosti s určitou mírou podpory vyrovnat.

Vyšetření trvá zhruba dvě hodiny a probíhá většinou bez přítomnosti rodiče. Pokud dítě odloučení nezvládá, jsou rodiče přítomni, dokud negativní reakce dítěte neodezní,“ přiblížila vyšetření PhDr. Galina Jarolímková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu v nedávném rozhovoru pro Maminka.cz, kde se můžete dozvědět o vyšetření v PPP ještě více.

Jak dítě připravit na zápis do školy a kdy žádat o odklad

Jak dítě připravit na zápis do školy a kdy žádat o odklad

Zápisy do první třídy se i letos konají od 1. do 30. dubna. Podle názorů mnoha rodičů i pedagogů je to dobrá změna oproti dřívějšku, protože od ledna…celý článek

Můžu přihlásit dítě i na nespádovou školu?

Ano, základní školu si můžete vybrat podle svého uvážení. Dokonce se můžete zúčastnit několika zápisů najednou. Ředitel školy má ovšem povinnost přednostně přijmout děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti. Zároveň nesmí překročit kapacitu školy. Přednost také dostávají žáci, kteří mají v dané škole již sourozence.

Pokud škola přijala všechny žáky ze spádové oblasti, ale má několik „volných míst“ pro děti z nespádové oblasti, často dochází k tzv. losování.

Jak a kdy se dozvím, zda je mé dítě přijato?

Žáci dostávají při zápisu registrační číslo. Seznam přijatých žáků (zveřejněny jsou vždy jen čísla) je nejdříve zveřejněn u přístupu do školy nebo na webových stránkách školy. Písemné vyrozumění o přijetí/nepřijetí dostávají rodiče do jednoho měsíce od konání zápisu. Rodiče dětí, které se hlásí na spádovou školu, mají své místo v první třídě, pokud není nutné zvážit odklad povinné školní docházky, jisté.

Jak probíhá zápis do 1. třídy?

Zápis do první třídy je pro dítě významným dnem, na který by se mělo těšit. Je zbytečné a není tedy vůbec na místě jej proto stresovat. Většinou zápis probíhá tak, že jedna paní učitelka se věnuje vám, a druhá se ujme vašeho budoucího prvňáčka a hravou formou s ním projde vše, co by měl před nástupem znát. To znamená barvy, tvary, jednoduché počítání nebo prostorovou orientaci (nahoře, dole, vlevo, vpravo).

Jistě dojde i na otázky týkající se jména, bydliště a recitaci básničky. Překvapit by vašeho předškoláka nemělo ani zavazování tkaniček nebo kreslení postavy.

U základních škol s určitým zaměřením (nejčastěji jazykovým) nebo určené  nadaným dětem můžete očekávat, že zápis bude rozsáhlejší a učitelé budou zjišťovat ještě další předpoklady pro toto studium.

Deprese u předškoláků? Ano! Jak ji rodiče mohou poznat?

Deprese u předškoláků? Ano! Jak ji rodiče mohou poznat?

Ještě před padesáti lety byl pojem dětská deprese zcela neznámý. Dnes už se dávno ví, že i děti mohou trpět depresí. A poměrně často i v předškolním…celý článek

Co má umět předškolák k zápisu?

Vzhledem k tomu, že je povinný poslední ročník mateřské školy, je pravděpodobné, že většina rodičů zná silné i slabší stránky svého dítěte. Pokud si jich doma nevšimlo, paní učitelky v mateřské škole by na ně rodiče měly včas upozornit (například, že nedrží správně tužku). Ne každé šestileté dítě umí skvěle kreslit, ale o to vůbec nejde. Mnohem důležitější je správný úchop tužky a to, že dítě zná přibližné proporce lidského těla (ruce nesahají po kotníky apod.).

Jsou rodiče, kteří mají pocit, že by měly dítě k zápisu připravit pomalu jako na přijímací zkoušky na střední školu, což je zbytečně stresující. Stačí se dítěte věnovat průběžně a více procvičovat jen to, co mu tak úplně nejde. Úplně zjednodušeně by dítě mělo zvládnout:

 • Dítě by mělo znát své jméno, jména rodičů, sourozenců, datum narození a adresu bydliště.
 • Dítě by mělo být samostatné, umět udržet pozornost po delší dobu, pracovat samostatně i ve skupině.
 • Dítě by mělo zvládnout sebeobsluhu (umět se převléknout, nachystat si věci na vyučování,…)
 • Dítě zná a uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se, umí být trpělivé)
 • Dítě by mělo umět správně držet tužku, lepit a stříhat nůžkami.

Mnohem více než vědomosti, jako například poznávání písmen nebo počítání a psaní, které se budou děti učit ve škole, jsou důležitější schopnosti a dovednosti k učení. MŠMT má na svých stránkách zveřejněný seznam toho, co by dítě před nástupem do školy mělo zvládnout.

Pokud si tedy nejste jistí, jak na tom je váš předškolák, můžete si také přečíst články, které jsme na toto téma vydali, například: Jak dítě připravit na zápis do školy a kdy žádat o odklad.

Jak rozvíjet předškoláka? Nechte ho bojovat, radí učitelé!

Jak rozvíjet předškoláka? Nechte ho bojovat, radí učitelé!

Mezinárodní skupina pedagogů, kteří mají za sebou léta praxe, dala dohromady několik praktických doporučení a tipů pro rodiče dětí od dvou do pěti…celý článek

 

Potřebuje vaše dítě logopeda? Kdy k němu jít a jak bude terapie probíhat

Potřebuje vaše dítě logopeda? Kdy k němu jít a jak bude terapie probíhat

Máte pocit, že vaše dítě špatně vyslovuje některá slovíčka, ráčkuje nebo má problém se sykavkami? Možná je načase vyhledat odborníka! Čím dříve totiž…celý článek

Sdílej na facebooku
Autor: Markéta Novák Matějková

Diskuse ke článku

.

Související články


Zobrazit domovskou stránku