Poruchy učení

Máte-li doma dítě, které má diagnózu ADHD, pak určitě víte, jak to může být někdy náročné. Tyhle děti mívají řadu problémů – mívají problémy s učením kvůli hyperaktivitě a neschopnosti se soustředit, nedokážou sedět chvíli na místě, takže je okolí nevnímá zrovna pozitivně. Lehké to není ani v případě navazování přátelství, děti s ADHD mívají málo kamarádů kvůli své impulzivitě. Proto je nutné, aby jim rodiče věnovali zvláštní péči.

Jak dítě připravit na zápis do školy a kdy žádat o odklad

Zobrazit domovskou stránku